Hem | Produkter | Verktyg | Metodik | SEO | Hyra teknikinformatör

  • Struktur
  • Medier
  • Filformat
  • Språk
  • Länkar

Teknikinformation

Teknikens ansikte utåt

Teknik är ofta svårt att förstå, och det kan vara svårt att förklara. Det är inte säkert att den som har hittat på tekniken också är bäst lämpad att förklara den. Det kan vara svårt att se sin skapelse med den oinvigdes ögon, svårt att föreställa sig att det överhuvudtaget finns något att förklara.

Ge tekniken till användaren
En teknikinformatör förstår både teknik och kommunikation och fungerar som en brygga mellan tillverkaren och användaren.

Teknikinformation är det som förvandlar tekniken från en svart låda till något som människor kan ha nytta av. Ofta är teknikinformationen en del av produkten eller tjänsten och utvecklas tillsammans med den.

Vänta inte till i morgon
Ju tidigare en teknikinformatör kommer in i processen, desto bättre blir resultatet. Och billigare.